2015-09-22

DOTACJE DLA PSZCZELARZY - DOFINANSOWANIE NA LATA 2020-2022

Dotacje dla pszczelarzy, dofinansowanie na
założenie i rozwój pasieki na lata 2020-2022 

Dotacje dla pszczelarzy, dzięki którym można rozwinąć swoją pasiekę to program, który pozwala na refundację sporej części kosztów zakupu niezbędnych urządzeń. Dotacje dla pszczelarstwa można wykorzystać zarówno na zakup pszczół, np. matek pszczelich, jak i na wyposażenie pracowni pasiecznej - np. na zakup miodarki czy stołu do odsklepiania. 

Oferta dotacyjna dla pszczelarzy na lata 2020-2022 

Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich na lata 2020-2022, który funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości realizacji projektu można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Inne programy unijne, z których można skorzystać jako pszczelarz  

Wspomniane wyżej dofinanasowanie z UE dla pasieki cieszy się sporą popularnością, ale nie jest to jedyna możliwość uzyskania dotacji na pszczelarstwo - po spełnieniu odpowiednich warunków można starać się o uzyskanie dofinansowanie w ramach innych projektów unijnych.  

Pozostałe programy, w których pszczelarz może wziąć udział to m.in. premia dla młodego rolnika (bezzwrotna pomoc związana z rozpoczęciem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym) oraz program restrukturyzacji małych gospodarstw. Skorzystanie z dofinansowania w ramach jednego z powyższych programów uniemożliwia pozyskanie środków w ramach innej oferty dotacyjnej.   

Jakie produkty mogą być objęte dotacjami dla pszczelarstwa? 

Dofinansowanie na hodowlę pszczół można pozyskać na zakup urządzeń takich, jak: miodarkistoły do odsklepianiaodstojnikitopiarki do woskususzarki i wialnie do pyłku pszczelegorefraktometryurządzenia do kremowania miodudekrystalizatorywagi pasieczneule różnego typu oraz ich elementy  a nawet wózki ręczne i lawety do przewozu uli. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości realizacji dotacji na pszczoły w naszym sklepie internetowym można znaleźć w plikach przygotowanych z myślą o naszych klientach – kliknięcie w odpowiednią kategorię spowoduje otworzenie się szczegółowej oferty lub listy produktów, które można kupić na dofinansowanie: 

Można także pozyskać dotacje na pszczoły - refundacji ulega koszt zakupu matek pszczelich oraz odkładów. W ten sposób można zrealizować również zakup leków do zwalczania warrozy a nawet przeprowadzenie analizy jakości miodu. Dotacje dla pszczelarzy umożliwiają także obniżenie kosztów związanych ze szkoleniami i kursami pszczelarskimi.  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE na założenie i prowadzenie pasieki? 

O dotacje na pszczoły i sprzęt pasieczny może ubiegać się każdy zrzeszony w Kole Pasiecznym Pszczelarz. Warunkiem otrzymania pomocy jest - oprócz należenia do Koła Pszczelarskiego - posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa pasiecznego, który jest nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie wniosku rejestracyjnego. Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby starać się o dofinansowanie jest posiadanie minimum 10 zasiedlonych uli.  

Zmiany w dotacjach dla pszczelarzy – obowiązek zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią lub RHD 

To jednak nie wszystko. W ostatnim czasie wprowadzono także zmianę polegającą na obowiązku potwierdzenia przez pszczelarza chcącego ubiegać się o dofinansowanie z UE dla pasieki wprowadzania produktów pszczelich do obrotu zgodnie z prawem. W praktyce oznacza to, że właściciel pasieki musi posiadać zezwolenie na sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detalicny (RHD). 

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy na lata 2020-2022 

Zarejestrowana pasieka może uzyskać dofinansowanie z UE w kwocie 70 złotych w przeliczeniu na rodzinę pszczelą. Końcowa wysokość dofinansowania zależy zatem przede wszystkim od ilości posiadanych pni pszczelich. Maksymalna wysokość refundacji poniesionych przez pszczelarza kosztów to 60% kwoty netto zakupu sprzętu lub innych wydatków. Kwota refundacji w ramach dofinansowania na hodowlę pszczół jest obliczana poprzez pomnożenie ilości uli przez kwotę refundacji przypadającą na 1 ul – oznacza to, że pszczelarz posiadający 20 pni pszczelich może liczyć na dotację na pszczoły w kwocie 1400 zł. W porównaniu do poprzednich lat można zauważyć wzrost środków dotacji przydzielanych na 1 ul (jeszcze kilka lat temu maksymalna kwota dofinansowania w przeliczeniu na rodzinę pszczelą wynosiła 50 zł). Kwota dotacji na pszczelarstwo nie może przekraczać 12 000 zł. 

Jak uzyskać dotację? Procedura składania zamówień w ramach dotacji dla pszczelarzy krok po kroku 

Procedura zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dofinansowania na hodowlę pszczół nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Na początku należy sprecyzować swoje oczekiwania co do potrzebnego sprzętu. W ofercie Centrum Pszczelarskiego Łukasiewicz posiadamy bogatą ofertę dotacyjną umożliwiającą zakup niezbędnych urządzeń (jak np. miodarki czy odstojniki) oraz uli drewnianych i styrodurowych a także ich poszczególnych elementów.  

Wybrałam/em ofertę, z której chcę skorzystać w ramach dotacji – i co dalej? 

Po znalezieniu odpowiedniej oferty pszczelarz występuje do Koła Pszczelarskiego, które przygotowuje odpowiednią umowę pomiędzy właścicielem pasieki a Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy. Konieczne jest również podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (już bez uczestnictwa pszczelarza). To właśnie na podstawie tej drugiej umowy Wojewódzki Związek Pszczelarzy otrzymuje fundusze, które są przeznaczone na refundację. 

Bardzo ważny jest fakt, że złożenie zamówienia w ramach dotacji dla pszczelarzy wymaga płatności przelewem bankowym. Dokonując zakupu trzeba pamiętać także o tym, aby kupić dokładnie ten model/rodzaj sprzętu, który widnieje w umowie – tylko takie zakupy podlegają częściowej refundacji ze środków UE.