Choroby i szkodniki pszczół- Sławomir Trzybiński

Kod produktu: K92
Wysyłka 5 dni

Cena: 21,00 zł
z VAT
Waga ok.: 0.3 kg.
Informacje o dostawie i płatności


Opis produktu:

Przyczyny chorób pszczół mogą mieć różne podłoże, zarówno zewnętrzne (niedobór pożywienia, niewłaściwe pożywienie, złe warunki bytowe, niewłaściwe metody gospodarki, niekorzystne warunki pogodowe, zła kondycja matki) jak i wewnętrzne, czyli genetyczne. Z kolei produkty pszczele są niszczone przez szkodniki wtedy, gdy są niewłaściwie przechowywane.

Niekorzystne warunki zewnętrzne, powodujące osłabienie rodzin pszczelich, co prowadzi do spadku naturalnej odporności pszczół na choroby są bardzo często skutkiem postępowania pszczelarza. Najczęściej rodzina słabnie wskutek stosowania niewłaściwych metod gospodarki pasiecznej, Często przyczyną osłabienia pszczół są zatrucia środkami chemicznymi stosowanymi w ochronie roślin. Rodziny już chore łatwo ulegają zarażeniu innymi chorobami; często też pasożyty powodujące jedną chorobę przenoszą inne czynniki chorobotwórcze, na przykład roztocze Varroa są wektorem (roznosicielem) chorób wirusowych. - Autor

Spis treści:

I. Choroby i szkodniki pszczół

Ekonomiczne następstwa chorób pszczół

Rodzaje odporności

Profilaktyka nieswoista

Zwalczanie chorób

Diagnozowanie chorób pszczół

Pobieranie próbek do badań diagnostycznych i sposób ich wysyłania

Higiena i zabiegi dezynfekcyjne

II. Najważniejsze choroby pszczół

Warroza

Metody zwalczania warrozy

Ocena poziomu inwazji pasożytów Varroa

Leczenie farmakologiczne

Odporność pasożytów na środki lecznice

Metody biotechniczne (mechaniczne)

Metody zintegrowane

Metody biologiczne

Chorobowa roztoczowa

Brauloza

Mały chrząszcz ulowy

Nosemoza

Choroba pełzakowa

Zgnilec złośliwy (amerykański)

Kiślica (zgnilec europejski, łagodny)

Choroba woreczkowa czerwiu

Grzybica wapienna

Grzybica kamienna

Czerniaczka jajników

Chroniczny paraliż pszczół

Ostry paraliż pszczół

Destrukcyjne załamanie rodzin

Inne choroby wirusowe

Grzybica ulowa

Szkodniki plastrów, pierzgi, pyłku i miodu

Zatrucia pszczół

III. Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o odszkodowanie

Polecane produkty