2016-10-04

Gwarancja na miodarki

Dbając o jakość i niezawodność oferowanych przez nas urządzeń, chcemy Państwu przybliżyć zagadnienia związane z gwarancją na miodarki.
Na naszych urządzeniach znajdziecie Państwo odpowiednie oznaczenia, które pozwalają na szybkie zdefiniowanie rodzaju urządzenia, posiadanych certyfikatów oraz rodzaju stali z jakiego zostało wykonane.
Urządzenia oznakowane znakiem CE (Conformité Européenne) spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.
GWARANCJA:
PREMIUM - 7 lat
CLASSIC - 5 lat
OPTIMA - 3 lata
MINIMA - 2 lata
(Gwarancja nie obejmuje elementów sterowania oraz napędu i osprzętu elektrycznego. W przypadku ww. części firma udziela odpowiednio - 3 lata gwarancji dla miodarek PREMIUM oraz 2 lata dla POZOSTAŁYCH miodarek)