3-plastrowe ręczno-elektryczne


W miodarkach diagonalnych plastry umieszcza się równolegle do bębna, w prezentowanym modelu miodarki diagonalnej jednocześnie można odwirować 3 plastry miodu. Po odwirowaniu plastrów z jednej strony należy ręcznie odwrócić plastry i odwirować je ponownie z drugiej strony. Miodarki diagonalne charakteryzują się małymi gabarytami i dużą skutecznością pozyskiwania miodu.