TOPIARKI Z PALNIKAMI GAZOWYMI


Urządzenie do wytopu wosku z palnikiem gazowym to bardzo powszechne i często spotykane urządzenie w pasiekach. Służy ono nie tylko do wytapiania wosku z ramek pszczelich i suszu pszczelego ale również do dezynfekcji ramek. Powszechnie stosowany do samej dezynfekcji ramek (po wytopieniu wosku, jako oddzielny proces technologiczny) z użyciem łagodnego roztworu sody kaustycznej. 
Samo działanie topiarki do wosku nierdzewnej jest bardzo proste. Polega ono na nalaniu wody na spód topiarki i podgrzewania jej za pomocą płomienia palnika gazowego aż do uzyskania z niej pary wodnej. Para i jej wysoka temperatura topi wosk z ramek pszczelich i suszu pszczelego tworząc ładny i dobrej jakości wosk pszczeli.
Topiarka nierdzewna z palnikiem gazowym występuje w kilku wersjach:
- topiarki nierdzewnej małej
- topiarki nierdzewnej dużej
- topiarki nierdzewnej ocieplanej w różnych wielkościach
- topiarki nierdzewnej z uszczelką wodną - inaczej zwanej topiarką nierdzewną z zamkiem wodnym w wersji małej i dużej