2015-02-05

Obsługa posprzedażna

Zmiana danych na fakturze
Jeśli w podanych danych nabywcy na fakturze wystąpił błąd prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz przygotowaniem numeru faktury.

Duplikat faktury
W celu otrzymania duplikatu faktury VAT prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.