4-kasetowe ręczno-elektryczne


W miodarkach diagonalnych plastry umieszcza się równolegle do bębna, w prezentowanym modelu miodarki diagonalnej jednocześnie można odwirować 4 plastry miodu. Po odwirowaniu plastrów z jednej strony należy ręcznie odwrócić plastry i odwirować je ponownie z drugiej strony. Miodarki diagonalne charakteryzują się małymi gabarytami i dużą skutecznością pozyskiwania miodu. Napęd ręczno-elektryczny sprawia, że miodarkę można wykorzystać zarówno w pracowni pasiecznej z dostępem do sieci elektrycznej jak również w do wirowania miodu "w polu" oraz w pawilonach pszczelarskich bez dostępu do sieci