KRATY ODGRODOWE METALOWE

Dostępne w naszym sklepie kraty odgrodowe metalowe mają różne rozmiary oraz dostosowane są do różnych rodzajów uli. Dostępne są, miedzy innymi kraty odgrodowe:
- metalowe do uli Langstrotha
- metalowe do uli  wielkopolskich
- metalowe do uli warszawskich
- metalowe do uli Dadanta i inne.

2222 1