Dłuta pszczelarskie, Dłuta pasieczne

Dłuto z rozpierakiem (malowane)
W40290

Dłuta pszczelarskie, dłuta pasieczne