Dłuta pszczelarskie, Dłuta pasieczne

Dłuto amerykańskie w oprawie średnie
W1016AOM

Dłuta pszczelarskie, dłuta pasieczne