3-plastrowe ręczne


Miodarki diagonalne posiadają wspólną cechę , a mianoiwcie po odwirowaniu plastrów z jednej strony należy ręcznie odwrócić plastry i odwirować je ponownie z drugiej strony. Miodarki diagonalne charakteryzują się małymi gabarytami i dużą skutecznością pozyskiwania miodu. Należy jednak pamiętać by zachować odpowiednią prędkość wirowania, tak by nie uszkodzić plastrów.