2015-09-22

DOTACJE DLA PSZCZELARZY - DOFINANSOWANIE NA LATA 2023-2027

Dotacje dla pszczelarzy, dofinansowanie w roku 2024

Pełna oferta na sprzęt w ramach dotacji 2023 jest do pobrania TUTAJ.

Ważna informacja dla 🐝pszczelarzy🐝❗️

Ruszyły Interwencje w sektorze pszczelarskim!

Działanie I.6.2-inwestycje, wspieranie i modernizacja gospodarstw pasiecznych. Kwalifikowane będą wszelkie koszty ponoszone od 16.10.2023.
Co ważne, pszczelarz może złożyć indywidualny wniosek o refundację do ARiMR bez pośrednictwa stowarzyszenia lub związku pszczelarzy.
Wysokość refundacji planowana jest na 100zł do rodziny pszczelej (ilość rodzin x 100zł) a całościowa kwota 60% kwoty netto wg. listy sprzętu wymienionego poniżej:

✅ miodarki

✅ odstojniki

✅ dekrystalizatory

✅ stoły do odsklepiania

✅ suszarki do pyłku

✅ topiarki do wosku

✅ urządzenia do kremowania

✅ refraktometry

✅ wózki ręczne do transportu uli

✅ wialnie do pyłku

✅ ule i ich elementy

✅ kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

✅ poławiacze pyłku

✅ sprzęty do pozyskiwania pierzgi

✅ wagi pasieczne

✅ pakiety ramek ulowych (jeden pakiet to 100szt. ramek ulowych dowolnego typu)

✅ kamery cyfrowye (refundacja do 300zł za kamerę).

Do realizacji dotacji potrzebne będzie posiadanie w ARiMR numeru EP (Ewidencja Producentów- który to numer większość pszczelarzy już posiada), wpisanie pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadanie jednej z zarejestrowanych sprzedaży: Sprzedaż Bezpośrednia (SB) lub Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).

Nasi pracownicy służą pomocą w wypełnieniu i złożeniu wniosków do ARiMR: zarówno wpisu do EP jak i wniosków dotacyjnych.

Zapraszamy do składania i realizowania u nas zamówień na sprzęt w ramach dotacji❗️

📞 603 556 787, 📞723 710 100, 📞95 737 9952, 📞697 093 100

🛒 Hurtownia Sprzętu Pszczelarskiego Suchlica 5a, 74-404 Cychry

🛒 Sklep Pszczelarski Śląska 8, 73-110 Stargard

📧 hurtownia@pszczelnictwo.com.pl

Dotacje dla pszczelarzy, dofinansowanie na
założenie i rozwój pasieki na lata 2023-2027 

Dotacje dla pszczelarzy, dzięki którym można rozwinąć swoją pasiekę to program, który pozwala na refundację sporej części kosztów zakupu niezbędnych urządzeń. Dotacje dla pszczelarstwa można wykorzystać zarówno na zakup pszczół, np. matek pszczelich, jak i na wyposażenie pracowni pasiecznej - np. na zakup miodarki czy stołu do odsklepiania. 

Oferta dotacyjna dla pszczelarzy na lata 2023-2027

Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich na lata 2023-2027, który funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości realizacji projektu można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Inne programy unijne, z których można skorzystać jako pszczelarz  

Wspomniane wyżej dofinanasowanie z UE dla pasieki cieszy się sporą popularnością, ale nie jest to jedyna możliwość uzyskania dotacji na pszczelarstwo - po spełnieniu odpowiednich warunków można starać się o uzyskanie dofinansowanie w ramach innych projektów unijnych.  

Pozostałe programy, w których pszczelarz może wziąć udział to m.in. premia dla młodego rolnika (bezzwrotna pomoc związana z rozpoczęciem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym) oraz program restrukturyzacji małych gospodarstw. Skorzystanie z dofinansowania w ramach jednego z powyższych programów uniemożliwia pozyskanie środków w ramach innej oferty dotacyjnej.   

Jakie produkty mogą być objęte dotacjami dla pszczelarstwa? 

Dofinansowanie na hodowlę pszczół można pozyskać na zakup urządzeń takich, jak: miodarkistoły do odsklepianiaodstojnikitopiarki do woskususzarki i wialnie do pyłku pszczelegorefraktometryurządzenia do kremowania miodudekrystalizatorywagi pasieczneule różnego typu oraz ich elementy  a nawet wózki ręczne i lawety do przewozu uli. 

Można także pozyskać dotacje na pszczoły - refundacji ulega koszt zakupu matek pszczelich oraz odkładów. W ten sposób można zrealizować również zakup leków do zwalczania warrozy a nawet przeprowadzenie analizy jakości miodu. Dotacje dla pszczelarzy umożliwiają także obniżenie kosztów związanych ze szkoleniami i kursami pszczelarskimi.  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE na założenie i prowadzenie pasieki? 

O dotacje na sprzęt pasieczny może ubiegać się każdy pszczelarz posiadający minimum 10 rodzin pszczelich. Nie musi być zrzeszony w Kole Pasiecznym. Warunkiem otrzymania pomocy jest - - posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa pasiecznego, który jest nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie wniosku rejestracyjnego, zarejestrowana działalność SB (Sprzedaży Bezpośredniej) lub RHD (Rolniczego Handlu Detalicznego)

Zmiany w dotacjach dla pszczelarzy – obowiązek zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią lub RHD 

To jednak nie wszystko. W ostatnim czasie wprowadzono także zmianę polegającą na obowiązku potwierdzenia przez pszczelarza chcącego ubiegać się o dofinansowanie z UE dla pasieki wprowadzania produktów pszczelich do obrotu zgodnie z prawem. W praktyce oznacza to, że właściciel pasieki musi posiadać zezwolenie na sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detalicny (RHD). 

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy w roku 2023?

Zarejestrowana pasieka może uzyskać dofinansowanie z UE w kwocie 100 złotych w przeliczeniu na rodzinę pszczelą. Końcowa wysokość dofinansowania zależy zatem przede wszystkim od ilości posiadanych pni pszczelich. Maksymalna wysokość refundacji poniesionych przez pszczelarza kosztów to 60% kwoty netto zakupu sprzętu lub innych wydatków. Kwota refundacji w ramach dofinansowania na hodowlę pszczół jest obliczana poprzez pomnożenie ilości uli przez kwotę refundacji przypadającą na 1 ul – oznacza to, że pszczelarz posiadający 20 pni pszczelich może liczyć na dotację na pszczoły w kwocie 2000 zł. W porównaniu do poprzednich lat można zauważyć wzrost środków dotacji przydzielanych na 1 ul (jeszcze kilka lat temu maksymalna kwota dofinansowania w przeliczeniu na rodzinę pszczelą wynosiła 50 zł). Kwota dotacji na zakup sprzętu pszczelarskiego nie może przekraczać 15 000 zł. 

Jak uzyskać dotację? Procedura składania zamówień w ramach dotacji dla pszczelarzy krok po kroku 

Procedura zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dofinansowania na hodowlę pszczół nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Na początku należy sprecyzować swoje oczekiwania co do potrzebnego sprzętu. W ofercie Centrum Pszczelarskiego Łukasiewicz posiadamy bogatą ofertę dotacyjną umożliwiającą zakup niezbędnych urządzeń (jak np. miodarki czy odstojniki) oraz uli drewnianych i styrodurowych a także ich poszczególnych elementów.  

Wybrałam/em ofertę, z której chcę skorzystać w ramach dotacji – i co dalej? 

Po znalezieniu odpowiedniej oferty pszczelarz od 16.10.2023 może zakupić sprzęt w firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz / 4Bee Sp. z o.o. Sp. komandytowa płacąc za niego przelewem. Następnie w dniach 20.11.2023  - 18.01.2024 należy złożyć wniosek o refundację wraz z załączoną FV i potwierdzeniem przelewu za sprzęt.

Bardzo ważny jest fakt, że złożenie zamówienia w ramach dotacji dla pszczelarzy wymaga płatności przelewem bankowym. Dokonując zakupu trzeba pamiętać także o tym, aby kupić dokładnie ten model/rodzaj sprzętu, który widnieje w umowie – tylko takie zakupy podlegają częściowej refundacji ze środków UE.