2015-09-22

DOTACJE DLA PSZCZELARZY - DOFINANSOWANIE NA LATA 2020-2022

DOTACJE DLA PSZCZELARZY
Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2020-2022

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionego u nas sprzętu! Gwarantujemy dostarczenie sprzętu we wskazane miejsce w Kole pszczelarzy lub indywidualnie (w zależności od sposobu składania zamówień).

Zapraszamy Prezesów Kół Pszczelarskich do składania zamówień zbiorowych z całego Koła lub Związku Pszczelarskiego! Dysponujemy dużym zapleczem magazynowym wysokiego składowania oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym!

UWAGA CODZIENNE AKTUALIZACJE!!! POD DANĄ OFERTĄ ZNAJDUJE SIĘ DATA Z JAKĄ DANA OFERTA ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA! Jeśli nie możecie Państwo znaleźć interesującego Was sprzętu lub potrzebujecie ofertę imienną, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 723 710 100, 603 556 787, 957379952 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
W naszym sklepie internetowym ceny aktualizowane są on-line - możecie Państwo również skorzystać ze strony produktu (karty produktu), zapisując KOD produktu oraz cenę brutto widoczną na stonie. Jeśli potrzebujecie Państwo cenę netto, wystarczy cenę brutto podzielić przez 1,23
Przykład: Cena brutto: 1000 zł
Obliczenia: 1000 : 1,23 = 813,01 zł

REALIZUJEMY DOTACJE SPRZĘTU NAJLEPSZYCH ŚWIATOWYCH FIRM (w cenach producenta):

Oferty na zakup sprzętu i uli:
Aby pobrać ofertę w pliku pdf wystarczy kliknąć na interesujący nas link: 

NOWE OFERTY DOTACYJNE NA LATA 2020-2021:

Kliknij w obrazek by pobrać katalog w wersji pdf na swój komputer

Oferty oddzielne do pobrania w pdf

1. DOTACJE NA MIODARKI, ULE STYROPIANOWE I ELEMENTY ULI STYROPIANOWYCH, ULE POLIURETANOWE I ELEMENTY ULI POLIURETANOWYCH, ODSTOJNIKI, DEKRYSTALIZATORY, URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU, REFRAKTOMETRY, STOŁY DO ODSKLEPIANIA, SUSZARKI DO SUSZENIA ODNÓŻY PYŁKOWYCH, TOPIARKI DO WOSKU, WIALNIE DO PYŁKU, URZĄDZENIA DŹWIGOWE DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU ULI, WÓZKI RĘCZNE DO TRANSPORTU ULI, WAGI PASIECZNE, MŁYNKI DO PIERZGI NA LATA 2020-2021
(AKTUALIZACJA 17.09.2020)

2. DOTACJE NA DEKRYSTALIZATORY AUTOMATYCZNE Z FUNKCJĄ INKUBATORA DO WYCHOWU MATEK PSZCZELICH, DEKRYSTALIZATORY-SPIRALE DO MIODU BEZ TERMOSTATU ORAZ WAGI PASIECZNE 2020-2021
(AKTUALIZACJA 20.09.2020)

3. DOTACJE NA DOZOWNIKI DO MIODU Z BLATEM ORAZ DOZOWNIKI ZE STOŁEM OBROTOWYM NA LATA 2020-2021 FIRMY NASSENHEIDER (NIEMCY)
(AKTUALIZACJA 21.09.2020)

4. DOTACJE NA ULE DREWNIANE NA LATA 2019-2020
(AKTUALIZACJA ON-LINE)

5. DOTACJE NA ELEMENTY ULI DREWNIANYCH NA LATA 2019-2020
(AKTUALIZACJA ON-LINE)

6. OFERTA DOTACYJNA NA ULE I ELEMENTY ULI POLIURETANOWYCH FIRMY APIKOZ NA LATA 2020-2021
(AKTUALIZACJA ON-LINE)

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu wsparcia mogą ubiegać się pszczelarze zrzeszeni jak i nie należący do żadnego związku (można się o to ubiegać w dowolnym związku) oraz podmioty uprawnione, do których należą:
» związki pszczelarskie,
» stowarzyszenia pszczelarzy,
» zrzeszenia pszczelarzy,
» grupy producenckie pszczelarzy,
» spółdzielnie pszczelarskie,
» organizacje producentów

Refundacja obejmuje następujące grupy towarowe:
» miodarki,
» odstojniki,
» dekrystalizatory,
» stoły do odsklepiania plastrów,
» suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
» topiarki do wosku,
» urządzenia do kremowania miodu,
» refraktometry,
» wózki ręczne do transportu uli,
» wialnie do pyłku,
» przyczepy (lawety) do przewozu uli,
» wagi pasieczne
» urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
» ładowarek; mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku uli,
» kompletne ule wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – stojak - opcjonalnie). Można kupować na dotacje także pojedyncze elementy. Zatem jeśli w katalogu producenta nie ma gotowego zestawu ula w konfiguracji, jaką chcielibyśmy kupić, możemy zawsze rozpisać ten ul na poszczególne elementy i zamówić go niejako w częściach.

Zmiany jakie nastąpiły w porównaniu do poprzednich lat to:

  • zwiększenie dotacji z kwoty 50 zł do 70 zł na posiadaną rodzinę (według stanu na dzień 30 września tego roku), jednak nie więcej niż 12 tysięcy łącznie.
  • następnie - aby korzystać z programu Wsparcia Pszczelarstwa prowadzonego przez KOWR umożliwiającego zakup refundowanego sprzętu pszczelarskiego, niezbędnym warunkiem będzie oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego. Zarówno prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, jak i RHD, są spełnieniem wymaganych warunków.

Najprostszą formą legalnej sprzedaży miodu, w ramach której możliwe jest przetwórstwo oraz sprzedaż konsumentom końcowym jest Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) - 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarz Weterynarii. Rejestracja odbywa się za pomocą decyzji administracyjnej.

Jak, gdzie i czym jest sprzedaż bezpośrednia, a czym rolniczy handel detaliczny (RHD) przeczytacie państwo klikając w link poniżej:

https://pszczelnictwo.com.pl/page/Rolniczy_Handel_Detaliczny_czy_Sprzedaz_Bezposrednia_Co_wybrac

W przypadku zakupu sprzętu odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 10 rodzin pszczelich. W przypadku zakupu sprzętu zwrot może dotyczyć maksymalnie 60% wartości netto zakupionego sprzętu, ale nie może przekraczać kwoty 12.000 zł będącej iloczynem 70zł × ilość posiadanych rodzin (np.: Pszczelarz ma 16 rodzin. Może zatem maksymalnie otrzymać 1120 zł dotacji do cen netto zakupionego sprzętu. Czyli aby tę dotację w pełnej wysokości uzyskać, musi dokonać zakupu na ok. 2300 zł brutto).

Podsumowując każdy pszczelarz, który spełnia poniższe warunki takie jak:
 - posiada minimum 10 rodzin pszczelich,
 - posiada numer weterynaryjny pasieki,
 -  jest zarejestrowany w rejestrze lekarza weterynaryjnego,
-  wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego (zarówno prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, jak i RHD, są spełnieniem wymaganych warunków).

Taki pszczelarz może przystąpić do programu.

Zapotrzebowanie w formie wniosku składa  w związku, gdzie ujęta jest:

  • firma, w której dokonamy zakupu
  • cena netto sprzętu, który chcemy zakupić
  • numer katalogowy sprzętu,

Po zatwierdzeniu projektu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisuje umowę ze związkiem, a ten z pszczelarzem. Po podpisaniu umowy należy złożyć u nas zamówienie na sprzęt, zgodnie z tym, co ujęte zostało we wcześniej podpisanej umowie ze związkiem. Po dokonaniu zakupu pszczelarz przedstawia do związku fakturę zakupu wraz z potwierdzeniem wpłaty – obydwa te dokumenty należy przedstawić w oryginale oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem .
Uwaga: płatność za sprzęt kupiony w ramach refundacji nie może być płatnością gotówkową musi być to wpłata na konto sprzedającego (na konto naszej firmy).
Należy pamiętać, aby przelewy były opisane danymi osoby biorącej udział w dofinansowaniu oraz numerem faktury której dotyczy wpłata. Wpłaty muszą być dokonywane jako przelew ze swojego konta lub może to być wpłata w banku. Dokonując zakupy w firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, każdy pszczelarz wraz z fakturą otrzymuje gotowy, wydrukowany blankiet z wypełnionymi wszystkimi danymi do dokonania przelewu. Z tym blankietem może udać się do banku lub na pocztę by dokonać przelewu.

Gwarantujemy dostarczenie sprzętu we wskazane miejsce w Kole pszczelarzy lub indywidualnie (w zależności od sposobu składania zamówień). Zapraszamy Prezesów Kół Pszczelarskich do składania zamówień zbiorowych z całego Koła lub Związku Pszczelarskiego! Dysponujemy dużym zapleczem magazynowym wysokiego składowania oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym!

Po rozliczeniu projektu związek otrzymuje środki finansowe i ma obowiązek do 30 dni od daty otrzymania środków wypłacić je odbiorcom ostatecznym (czyli pszczelarzom) wg listy agencyjnej.
Po rozliczeniu projektu każdy pszczelarz zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat dokumentów związanych z zakupem sprzętów dotacyjnych; w tym okresie nie może też sprzedać zakupionego w sprzętu.

Zamówienie w naszej firmie można złożyć telefonicznie pod numerem: 723 710 100, za pomocą e-mail (dostępne w zakładce kontakt na naszej stronie https://pszczelnictwo.com.pl/ oraz wysyłając zamówienie listem na adres:
Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz
Suchlica 5a, 74-404 Cychry

Bardzo wygodną formą, jest złożenie zamówienia w imieniu całego Związku lub Koła Pszczelarzy przez osobę odpowiedzialną z którą pracownicy Centrum Pszczelarskiego będą kontaktowali się potwierdzając przyjęcie oraz etap realizacji zamówienia. 

Skorzystaj z dotacji na założenie pasieki lub na sprzęt pszczelarski.

Opracowano na podstawie informacji zawartych
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich