Cagrosept do dezynfekcji maszyn i urządzeń

Kod produktu: 3107M Produkt dostępny

Cena : 27,00 zł
Cena jednostkowa : 60,00 zł / l.
z VAT
Waga wysyłkowa ok.: 0.5 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Preparat do dezynfekcji powszechnego użycia

Przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni: maszyn, urządzeń i narzędzi w piekarniach, cukierniach, zakładach mięsnych oraz pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego, opakowań transportowych, wnętrz samochodów do przewozu żywności, chłodni, lodówek, zamrażarek itp. sprzętu gospodarstwa domowego a także przedmiotów kontaktujących się z wieloma użytkownikami.
Preparat uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
Posiada  dopuszczenia PZH:
HŻ/9004/92,
HŻ/10751/93,
Świadectwo Jakości Zdrowotnej
nr HŻ/441/01/2003 oraz Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3069/07.
Sposób i zakres użycia:
płyn w postaci gotowej do użycia- nie rozcieńczać odkażać powierzchnie uprzednio oczyszczone, zwilżając je tamponami nasyconymi preparatem, rozpylaczami i itp.
czas ekspozycji środka: minimum 5minut (działanie bakteriobójcze)
15 minut (działanie grzybobójcze i bakteriobójcze)  
nie jest wymagane po dezynfekcyjne spłukiwanie wodą.
dezynfekcję należy powtarzać w zależności od intensywności użytkowania linii produkcyjnych między zmianami  lub po każdorazowym myciu.
wydajność Cagroseptu w zależności od jakości powierzchni – gładka, porowata (np.drewno),  7-20ml na 1m2
Skład :
Substancja czynna- etanol 70%, substancje pomocnicze 2,6%, woda uzup. do 100%.
Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania:                                         
F - produkt wysoce łatwopalny ( 70% alkohol etylowy)
Cagrosept nie nadaje się do spożycia, długotrwałe oddziaływanie jego oparów względnie przypadkowe spożycie może spowodować objawy charakterystyczne dla zatrucia alkoholem etylowym.
S2 – chronić przed dziećmi
S7- przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu.
Pozostałości preparatu nie nadające się do użycia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 do 50 i skierować do kanalizacji.
Zużyte opakowania (HDPE) przepłukać wodą i przeznaczyć do recyklingu.
Preparat nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska (etanol ulega całkowitej biodegradacji).
Zaleca się unikać zanieczyszczania gleby i wód stężonym preparatem
Produkt chroniony jest patentami nr 173936 i 189914
Pojemność – 450ml