Miodarki diagonalne - idealne miodarki do mniejszych pasiek


Miodarka to urządzenie do odwirowywania miodu. Kupując miodarkę należy pamiętać, że powinna być dostosowana do wielkości pasieki (liczby pni) jak i rodzaju posiadanych uli. Miodarki diagonalne są przeznaczone dla początkujących pszczelarzy oraz pszczelarzy hobbystów, posiadających niewielką liczbę uli i produkujących miód głównie na własne potrzeby. Miodarka diagonalna świetnie będzie służyła pszczelarzom posiadającym od kilku do kilkunastu uli. Warto też, żeby tego typu miodarka znalazła się w pasiekach wędrownych lub jako miodarka zastępcza w większej pasiece (używana w razie wystąpienia jakichś nadzwyczajnych okoliczności, np. w razie awarii używanej miodarki radialnej bądź miodarki kasetowej).

Miodarki diagonalne są mobilne, zajmują mało miejsca, przez co chętnie wykorzystywane do wirowania miodu "w polu", w pasiekach wędrownych oraz w pawilonach pszczelarskich.

Miodarki diagonalne ręczne i elektryczne

W naszym sklepie oferujemy miodarki diagonalne ręczne, ręczno-elektryczne orazw pełni elektryczne. Te ostatnie umożliwiają odwirowywanie miodu około dwukrotnie szybciej niż przy użyciu miodarek ręcznych.