Produkcja węzy pszczelej


Wosk jest pozyskiwany z jednorocznych plastrów, podgrzewany i utrzymywany w temperaturze 120°C przez czas minimum 30 minut. Proces ten pozwala na pozbycie się przetrwalników bakterii wywołujących zgnilec złośliwy, kiślicę oraz zarodników chorób grzybowych.
Wosk jest następnie klarowany i formowany w okrągłe bryły służące do przechowywania materiału do czasu produkcji węzy pszczelej. Później właściwa ilość materiału jest ponownie topiona i wylewana na tacki metalowe. Po zastygnięciu wyjęte płaty wosku poddaje się walcowaniu na zimno. Stosowane są duraluminiowe walce o dużej precyzji wykonania, nadające właściwy kształt strukturze komórek. Na koniec płaty węzy docinane są do rozmiarów właściwych dla każdego z używanych modeli uli.
Cały proces jest sterylny a otrzymana węza niezwykle dokładna w wymiarach zarówno poszczególnych komórek, jak i całych arkuszy.