DOTACJE DLA PSZCZELARZY - DOFINANSOWANIE NA LATA 2018-2019

DOTACJE DLA PSZCZELARZY
Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2018/2019

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionego u nas sprzętu! Gwarantujemy dostarczenie sprzętu we wskazane miejsce w Kole pszczelarzy lub indywidualnie (w zależności od sposobu składania zamówień).

Zapraszamy Prezesów Kół Pszczelarskich do składania zamówień zbiorowych z całego Koła lub Związku Pszczelarskiego! Dysponujemy dużym zapleczem magazynowym wysokiego składowania oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym!

UWAGA CODZIENNE AKTUALIZACJE!!! POD DANĄ OFERTĄ ZNAJDUJE SIĘ DATA Z JAKĄ DANA OFERTA ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA!

REALIZUJEMY DOTACJE SPRZĘTU FIRM (w cenach producenta):
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa - ule styropianowe, miodarki
Zakład Stolarski Ratajczak - ule i elementy uli drewnianych
Apikoz - ule poliuretanowe
Nassenheider Niemcy - pompodozowniki do miodu - urządzenia do kremowania miodu

Oferty na zakup sprzętu i uli:
Aby pobrać ofertę w pliku pdf wystarczy kliknąć na interesujący nas link: 

NOWE OFERTY DOTACYJNE NA LATA 2018-2019:

1. DOTACJE NA MIODARKI, ULE STYROPIANOWE I ELEMENTY ULI STYROPIANOWYCH, ODSTOJNIKI, DEKRYSTALIZATORY, URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU, REFRAKTOMETRY, STOŁY DO ODSKLEPIANIA, SUSZARKI DO SUSZENIA ODNÓŻY PYŁKOWYCH, TOPIARKI DO WOSKU, WIALNIE DO PYŁKU, URZĄDZENIA DŹWIGOWE DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU ULI, WÓZKI RĘCZNE DO TRANSPORTU ULI, WAGI PASIECZNE NA LATA 2018-2019
(AKTUALIZACJA 16.05.2018)

2. DOTACJE NA DEKRYSTALIZATORY AUTOMATYCZNE Z FUNKCJĄ INKUBATORA DO WYCHOWU MATEK PSZCZELICH, DEKRYSTALIZATORY-SPIRALE DO MIODU BEZ TERMOSTATU ORAZ WAGI PASIECZNE 2018-2019
(AKTUALIZACJA 16.05.2018)

3. DOTACJE NA DOZOWNIKI DO MIODU Z BLATEM ORAZ DOZOWNIKI ZE STOŁEM OBROTOWYM NA LATA 2018-2019 FIRMY NASSENHEIDER (NIEMCY)
(AKTUALIZACJA 16.05.2018)

4. DOTACJE NA ULE DREWNIANE FIRMY RATAJCZAK NA LATA 2017-2018
Oferta na lata 2018-2019 pozostaje w tej chwili bez zmian!
(AKTUALIZACJA 25.09.2017)

5. DOTACJE NA ELEMENTY ULI DREWNIANYCH FIRMY RATAJCZAK NA LATA 2017-2018
Oferta na lata 2018-2019 pozostaje w tej chwili bez zmian!
(AKTUALIZACJA 25.09.2017)

6. OFERTA DOTACYJNA NA ULE I ELEMENTY ULI POLIURETANOWYCH FIRMY APIKOZ NA LATA 2018-2019
(AKTUALIZACJA 16.05.2018)

7. OFERTA DOTACYJNA NA LATA 2017-2018 NA ŚRODKI DO WALKI Z WARROZĄ
Oferta na lata 2018-2019 pozostaje w tej chwili bez zmian!
(AKTUALIZACJA 25.09.2017)

Refundacja obejmuje następujące grupy towarowe:


» miodarki,
» odstojniki,
» dekrystalizatory,
» stoły do odsklepiania plastrów,
» suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
» topiarki do wosku,
» urządzenia do kremowania miodu,
» refraktometry,
» wózki ręczne do transportu uli,
» wialnie do pyłku,
» przyczepy (lawety) do przewozu uli,
» wagi pasieczne
» urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
» ładowarek; mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku uli,
» kompletne ule wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – stojak - opcjonalnie). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie może być większa niż 3 szt. Wymiennie każdy jeden pełen korpus może zostać zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½
» elementy uli - daszki, powaki, korpusy, dennice.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu wsparcia mogą ubiegać się podmioty uprawnione, do których należą:
» związki pszczelarskie,
» stowarzyszenia pszczelarzy,
» zrzeszenia pszczelarzy,
» grupy producenckie pszczelarzy,
» spółdzielnie pszczelarskie,
» organizacje producentów

Końcowymi odbiorcami wsparcia udzielonego związkom, stowarzyszeniom i zrzeszeniom są pszczelarze posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny i zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zakupu sprzętu odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 10 rodzin pszczelich. W przypadku zakupu sprzętu zwrot może dotyczyć maksymalnie 60% wartości netto zakupionego sprzętu, ale nie może przekraczać kwoty 10.000 zł będącej iloczynem 50zł × ilość posiadanych rodzin. Każdy pszczelarz, który spełnia powyższe warunki, czyli:
» posiada minimum 10 rodzin pszczelich,
» posiada numer weterynaryjny pasieki,
» jest zarejestrowany w rejestrze lekarza weterynaryjnego, może zgłosić się do związku pszczelarskiego, do którego należy i zgłosić u prezesa zapotrzebowanie na konkretny sprzęt z grup, które podlegają refundacji. Po zatwierdzeniu projektu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisuje umowę ze związkiem, w której określona jest kwota przyznana dla danego związku. Zarząd związku dzieli kwotę otrzymaną z agencji pomiędzy pszczelarzy – z każdym pszczelarzem podpisana zostaje umowa, w której ujęty zostaje sprzęt jaki pszczelarz planuje zakupić, dostawca sprzętu, cena netto oraz kwota zwrotu dla pszczelarza.
Po podpisaniu umowy należy złożyć u nas zamówienie na sprzęt, zgodnie z tym, co ujęte zostało we wcześniej podpisanej umowie ze związkiem.

Uwaga!


Zamówienie w naszej firmie można złożyć telefonicznie pod numerem: 723 710 100, za pomocą e-mail (dostępne w zakładce kontakt na naszej stronie pszczelnictwo.com.pl, oraz wysyłając zamówienie listem na adres:
Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz
Suchlica 5a, 74-404 Cychry

Bardzo wygodną formą, jest złożenie zamówienia w imieniu całego Związku lub Koła Pszczelarzy przez osobę odpowiedzialną z którą pracownicy Centrum Pszczelarskiego będą kontaktowali się potwierdzając przyjęcie oraz etap realizacji zamówienia. 

Po dokonaniu zakupu pszczelarz przedstawia do związku fakturę zakupu wraz z potwierdzeniem wpłaty – obydwa te dokumenty należy przedstawić w oryginale oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem .
Uwaga: płatność za sprzęt kupiony w ramach refundacji nie może być płatnością gotówkową musi być to wpłata na konto sprzedającego (na konto naszej firmy).

Należy pamiętać, aby przelewy były opisane danymi osoby biorącej udział w dofinansowaniu oraz krótkim opisem za co dany podmiot dokonuje wpłaty. Wpłaty muszą być dokonywane jako przelew ze swojego konta lub może to być wpłata w banku. Dokonując zakupy w firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, każdy pszczelarz wraz z fakturą otrzymuje gotowy, wydrukowany blankiet z wypełnionymi wszystkimi danymi do dokonania przelewu. Z tym blankietem może udać się do banku lub na pocztę by dokonać przelewu. Po rozliczeniu projektu związek otrzymuje środki finansowe i ma obowiązek do 30 dni od daty otrzymania środków wypłacić je odbiorcom ostatecznym (czyli pszczelarzom) wg listy agencyjnej.

Po rozliczeniu projektu każdy pszczelarz zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat dokumentów związanych z zakupem sprzętów dotacyjnych; w tym okresie nie może też sprzedać zakupionego w sprzętu.

Skorzystaj z dotacji na założenie pasieki lub na sprzęt pszczelarski.

Opracowano na podstawie informacji zawartych
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich