ApiBioFarma - probiotyczny preparat z ziołami dla pszczół (1 Litr)

Kod produktu: 5034
Wysyłka 5 dni

Cena: 55,20 zł
Cena jednostkowa : 55,20 zł / l.
z VAT
Waga ok.: 1.5 kg.
Informacje o dostawie i płatności


Opis produktu:

To mikrobiologiczny preparat dla pszczół przygotowany na bazie probiotycznych kultur matecznych SCD ProBio Oryginal opracowanych przez Amerykanina Matthew Wood'a, autora Probiotycznej Technologii SCD, założyciela SCD Probiotics, ucznia Prof. Teruo Higa.- wytworzony w naturalnym procesie fermentacji, z udziałem pożytecznych mikroorganizmów powszechnie występujących w naturze i nie modyfikowanych genetycznie z zachowaniem najwyższych standardów.
Mieszanka paszowa uzupełniająca.
Działanie ApiBioFarma:
-poprawa kondycji rodzin osłabionych
-wydłużenie żywotności pszczół robotnic
-stabilizacja dobrostanu rodzin pszczelich
-ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej
-poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu
-ograniczenie zatruć pokarmowych
-poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.
ApiBioFarma to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i jego otoczeniu. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.
Zalecenia dodatkowe:
-są to żywe organizmy, których nie można mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi,
-nie należy przeprowadzać zabiegów podczas silnego nasłonecznienia,
-nie używać wody chlorowanej.
Zastosowanie i zalecania -dawkowanie: wykonać oprysk ula roztworem ApiBioFarma z wodą w proporcji 100ml / 5 litrów wody (na około 10 rodzin). Zalecany oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego. - Dodatek do wody pitnej dla pszczół:1 litr ApiBioFarma / 100 litrów wody, lub 10-50 ml ApiBioFarma w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich)
Dodatek do wody i syropu:
a) w okresie wiosennym i jesiennym; 2 litry ApiBioFarma /100 litrów syropu
b) w sezonie: 1 litr ApiBioFarma/100 litrów syropu. Dla osiągnięcia lepszych rezultatów podawać preparat i wykonywać opryski co 3-4 tygodnie.
Preparat jest gotowy do zastosowania po rozcieńczeniu z wodą niechlorowaną w proporcjach podanych powyżej. Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, gdyż środek jest w pełni nieszkodliwy. Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Nie ma okresu karencji i prewencji.
Okres karencji- czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)
Okres prewencji- czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)

Polecane produkty