Cagrosept do dezynfekcji maszyn i urządzeń - 5L

Kod produktu: 3108M
Wysyłka 5 dni

Cena: 92,00 zł
Cena jednostkowa : 18,40 zł / l.
z VAT
Waga ok.: 5.1 kg.
Informacje o dostawie i płatności


Opis produktu:


Preparat do dezynfekcji powszechnego użyciaPrzeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni: maszyn, urządzeń i narzędzi w piekarniach, cukierniach, zakładach mięsnych oraz pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego, opakowań transportowych, wnętrz samochodów do przewozu żywności, chłodni, lodówek, zamrażarek itp. sprzętu gospodarstwa domowego a także przedmiotów kontaktujących się z wieloma użytkownikami.

Preparat uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Posiada  dopuszczenia PZH:

HŻ/9004/92,

HŻ/10751/93,

Świadectwo Jakości Zdrowotnej

nr HŻ/441/01/2003 oraz Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3069/07.

Sposób i zakres użycia:

płyn w postaci gotowej do użycia- nie rozcieńczać odkażać powierzchnie uprzednio oczyszczone, zwilżając je tamponami nasyconymi preparatem, rozpylaczami i itp.

czas ekspozycji środka: minimum 5minut (działanie bakteriobójcze)

15 minut (działanie grzybobójcze i bakteriobójcze) 

nie jest wymagane po dezynfekcyjne spłukiwanie wodą.

dezynfekcję należy powtarzać w zależności od intensywności użytkowania linii produkcyjnych między zmianami  lub po każdorazowym myciu.

wydajność Cagroseptu w zależności od jakości powierzchni – gładka, porowata (np.drewno),  7-20ml na 1m2

Skład :

Substancja czynna- etanol 70%, substancje pomocnicze 2,6%, woda uzup. do 100%.

Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania:                                        

F - produkt wysoce łatwopalny ( 70% alkohol etylowy)

Cagrosept nie nadaje się do spożycia, długotrwałe oddziaływanie jego oparów względnie przypadkowe spożycie może spowodować objawy charakterystyczne dla zatrucia alkoholem etylowym.

S2 – chronić przed dziećmi

S7- przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu.

Pozostałości preparatu nie nadające się do użycia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 do 50 i skierować do kanalizacji.

Zużyte opakowania (HDPE) przepłukać wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Preparat nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska (etanol ulega całkowitej biodegradacji).

Zaleca się unikać zanieczyszczania gleby i wód stężonym preparatem

Produkt chroniony jest patentami nr 173936 i 189914

Pojemność – 5L

Polecane produkty