Dozownik do kwasu mrówkowego Nassenheider (w komplecie 1 mały i 1 duży knot)

Kod produktu: 3161 Produkt dostępny

Cena : 29,00 zł
z VAT
Waga ok.: 0.01 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Dozownik do kwasu mrówkowego Nassenheider. Do zamontownia w ramce. Pojemność 180 ml.

Produkt I klasy jakościowej - oryginalny, najwyższej jakości dozownik kwasu mrówkowego.

Wysokość dozownika 18,3cm,szerokość 8cmx2,8cm

Dozownik z Nassenheider skonstruowano do wolnego, długotrwającego odparowywania 60% kwasu mrówkowego celem zwalczania roztocza varroa. Przy pomocy dozownika [...] wprowadzano do rodzin pszczelich 60% kwas mrówkowy: „Przy całkowitej dawce 85 g na rodzinę i średnim parowaniu rzędu 18 g (latem) wzgl. 8 g (jesienią) osiągnięto działanie zabijające roztocza średnio w 89% latem, a 96% jesienią (maksymalnie 99,6%) przy nikłym zakresie wahań. W ok. 90% uśmiercona została warroza w zasklepionym czerwiu.

Dozownik Nassenheider skonstruowano do wolnego, długotrwającego odparowywania 60% kwasu mrówkowego celem zwalczania roztocza varroa (varroa Jakobssoni). Od niemal dwóch dziesięcioleci stosuje się kwas mrówkowy (związek organiczny
używany jako środek konserwujący i dezynfekujący w przemyśle spożywczym), do zwalczania warrozy. Pszczoły znoszą znacznie wyższą ilość oparów kwasu mrówkowego niż roztocza, dlatego zabieg ten jest tak skuteczny. Groźba obciążenia miodu resztkami kwasu jest nikła, ponieważ zabieg ten stosowany jest po ostatnim miodobraniu. Po jego zakończeniu następuje wprawdzie zakwaszenie wnętrza ula, lecz zanika ono po około 3 miesięcach, zależnie od wentylacji itp. W małych ilościach kwas jest nawet naturalnym składnikiem miodu.

Przy pomocy „aplikatora (wg. Beckera)” - prototypu „dozownika z Nassenheide” - wprowadzano do rodzin pszczelich 60% kwas mrówkowy: „Przy całkowitej dawce 85 g na rodzinę i średnim parowaniu rzędu 18 g (latem) wzgl. 8 g (jesienią) osiągnięto działanie zabijające roztocza średnio w 89% latem, a 96% jesienią (maksymalnie 99,6%) przy nikłym zakresie wahań.

W ok. 90% uśmiercona została warroza w zasklepionym czerwiu. Pszczoły zachowywały się podczas aplikacji spokojnie. Nie było podwyższenia liczby obumierających pszczół, ani utraty matek”.

Także z innych krajów nadchodzą doniesienia o pozytywnych wynikach dalszych testów.

Środki ostrożności
1. Przestrzegać zaleceń podanych na butelkach zawierających kwas mrówkowy.
2. Przy pracy z kwasem mrówkowym zakładać rękawice i okulary ochronne ,
nie wdychać jego oparów!
3. Kwas mrówkowy przy kontakcie ze skórą powoduje oparzenia! Gdy mimo
zabezpieczeń dojdzie do kontaktu ze skórą miejsca te należy szybko obmyć
dużą ilością wody. Zapryśnięcia oczu wymagają dodatkowo wizyty u lakarza.
4. Przechowywać kwas poza zasięgiem dzieci!