Książka "Higiena w pasiece"

Kod produktu: 5032 Produkt dostępny

Cena : 35,00 zł z VAT
Waga wysyłkowa ok.: 1.0 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Higiena w pasiece

Autor: B. Tomaszewska , P. Chorbiński
Wydawca: PWRiL
ISBN 978-83-09-99014-7
Stron: 150
Format: 14,5 x 20,5 cm
Oprawa: średnio twarda

Przez pojęcie higieny w pasiece rozumiemy pewne czynności, które zapobiegają powstawaniu, przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się chorób pszczół dorosłych i czerwia. Pojęcie to obejmuje również cały zespół czynności mających na celu utrzymanie porządku i czystości na terenie pasieczyska, magazynów i pracowni pszczelarskich. Szeroko rozumiane wymogi higieny dotyczą także produktów pozyskiwanych od pszczół, a także higieny osobistej pszczelarza.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Ogólne wiadomości o chorobach pszczół
 3. Istota i przyczyny chorób pszczół
 4. Mechanizmy odpornościowe u pszczół
 5. Mechanizmy fizjologicznej odporności wewnętrznej
 6. Objawy wzbudzające podejrzenie wystąpienia chorób pszczół
 7. Zatrucia pszczół
 8. Stosowanie środków leczniczych u pszczół
 9. Rodzaje i metody odkażania w pasiece
 10. Odkażanie metodami fizycznymi
 11. Odkażanie metodami chemicznymi
 12. Środki chemiczne niszczące pasożyty i szkodniki
 13. Środki odstraszające pszczoły
 14. Wybrane uregulowania prawne w zakresie zapobiegania zaraźliwym chorobom pszczół oraz ich zwalczania
 15. Dokumentacja pasieczna
 16. Znaczenie ilości i jakości pokarmu w pojawieniu się chorób pszczół
 17. Miód
 18. Syrop cukrowy
 19. Syropy inwertowane
 20. Spadź
 21. Pyłek kwiatowy, pierzga i namiastki pyłku
 22. Lokalizacja i higiena pasieczyska
 23. Higiena poideł
 24. Higiena uli i sprzętu pasiecznego
 25. Higiena plastrów
 26. Higiena magazynów i pracowni pszczelarskich
 27. Biologia i zwalczanie szkodników pasiecznych
 28. Grzyby (Fungi)
 29. Motyle (Lepidoptera)
 30. Barciaki
 31. Zapobieganie inwazji barciaków
 32. Metody zwalczania barciaków
 33. Metody fizyczne
 34. Metody chemiczne
 35. Metody biologiczne
 36. Zmierzchnica trupia główka
 37. Chrząszcze (Coleoptera)
 38. Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
 39. Ptaki (Aves)
 40. Ssaki (Mammalia)
 41. Inni goście" w pasiece woluminpl spis
 42. Zabezpieczenie pszczół przy przewozach
 43. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnozowaniu chorób pszczół
 44. Diagnostyczna wartość osypu zimowego
 45. Bezpieczeństwo i higiena pracy pszczelarza
 46. Użądlenia przez pszczoły
 47. Pierwsza pomoc przy użądleniach
 48. Odpowiedzialność właścicieli pasiek z tytułu pożądlenia
 49. Użądlenia przez osy i trzmiele
 50. Oparzenia przy odkażaniu uli i sprzętu pasiecznego
 51. Apteczka pszczelarza
 52. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji miodu
 53. Wymagania weterynaryjne związane z handlem i importem miodu
 54. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania oraz przechowywania innych produktów pasiecznych
 55. Pyłek kwiatowy i pierzga
 56. Wosk
 57. Propolis (kit pszczeli)
 58. Piśmiennictwo
 59. Wykaz niektórych aktów prawnych obowiązujących w Polsce