Świeca siarkowa do dezynfekcji i odkażania sprzętu

Kod produktu: 0610 Produkt dostępny

Cena : 25,00 zł z VAT
Waga wysyłkowa ok.: 0.5 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Świeca siarkowa do dezynfekcji
i odkażania sprzętu


Zalecane zastosowania:

Preparat przeznaczony do odsiarczania piwnic, magazynów i innych zamkniętych, pustych przestrzeni.

Jedna świeca siarkowa wystarcza na ok. 12 - 15 m3 zamkniętej przestrzeni. W pustych przestrzeniach przeznaczonych do zabiegu aplikujemy świecę siarkową.

Właściwości chemiczne i fizyczne:

Siarka > 84%, CAS: 7704-34-9, ES 231-722-6.

Sposób użycia:

  • Świecę siarkową należy umieścić w niepalnym pojemniku (np. blaszanym wiaderku) i zapalić ją. Zaraz po tym należy opuścić dezynfekowane pomieszczenie, szczelnie je zamykając.
  • Podczas spalania siarki powstaje dwutlenek siarki (CAS: 7446-09-5) - toksyczny gaz zasiarczający pomieszczenia.
  • Świeca nie pali się klasycznym płomieniem, ale siarka zaczyna się topić i wytwarzać bąbelki, swieca brązowieje i wydziela się gaz.
  • Świeca nie posiada klasycznego knota, zapalamy ją zapałkami/zapalniczką.
  • Pęknięcie świecy nie wpływa na jakość produktu.
  • Po min. 4 godzinach otwieramy pomieszczenia i dokładnie je wietrzymy.

Przeznaczenie: 

Pszczelarze - dezynfekcja wszelkiego sprzętu, narzędzi i pomocy pszczelarskich, pomieszczenia produkcyjne
Winiarze i producenci żywności - prześwietlenia magazynów, hal, powierzchni produkcyjnych, piwnic winnych...
Ogrodnicy - przesiew piwnic, magazynów i hal przed uzupełnieniem owoców i warzyw

Przechowywanie:

Świecę siarkową należy przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, z dala od żywności i poza zasięgiem dzieci.

H315 Działa drażniąco na skórę.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/osłonę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/leczyć lekarza.

Zalety świec siarkowych:

- Prosta i szybka aplikacja

- Duża skuteczność

- Bezobsługowość

UWAGA!

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy:

Po zapaleniu świecy należy natychmiast opuścić teren zamknięty! Uwolniony dwutlenek siarki może spowodować poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu; jest toksyczny przy wdychaniu!


Utylizacja opakowania: Puste opakowanie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, nie spalać!


Okres trwałości: Jeśli przestrzegana jest metoda przechowywania w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, okres trwałości jest nieograniczony.


Waga opakowania: ok. 700 g