ApiFarma - probiotyczny preparat dla pszczół (1 Litr)

Kod produktu: 5027
Wysyłka 5 dni

Cena: 30,20 zł
Cena jednostkowa : 30,20 zł / l.
z VAT
Waga ok.: 1.2 kg.
Informacje o dostawie i płatności


Opis produktu:

Mieszanka paszowa uzupełniająca.
Działanie ApiFarma:
-poprawa kondycji rodzin osłabionych;
-wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
-poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
-ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej
-poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu
- zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli.
ApiFarma to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i jego otoczeniu. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.
Przeciwwskazania:
- to żywe organizmy, których nie można mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi,
-nie należy przeprowadzać zabiegów podczas silnego nasłonecznienia,
-nie używać wody chlorowanej.
Zastosowanie i zalecane dawkowanie: Wykonać oprysk ula roztworem ApiFarma z wodą w proporcji 100ml / 5 litrów wody (na około 10 rodzin). Zalecany oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego. Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula- Dodatek do wody pitnej dla pszczół:1 litr ApiFarma/100 litrów wody, lub 10-50ml ApiFarma w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich)
Dodatek do syropu:
a) w okresie wiosennym i jesiennym; 2 litry ApiFarma /100 litrów syropu
b) w sezonie:1 litr ApiFarma /100 litrów syropu - Biodezynsekcja: 0,5 litra ApiFarma /3 litry wody (na około 10 uli) - spryskiwać wnętrze ula po usunięciu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca. na których pojawiły się oznaki pleśni; pryskać porażony czerw ; dezynfekować narzędzia do pracy w pasiece; spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.
Preparat jest gotowy do zastosowania po rozcieńczeniu z wodą niechlorowaną w proporcjach podanych powyżej. Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, gdyż środek jest w pełni nieszkodliwy.
Termin przydatności: 01.04.2017r.
Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Nie ma okresu karencji i prewencji. Okres karencji- czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)
Okres prewencji- czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)

Polecane produkty