ApiFarma - probiotyczny preparat dla pszczół (1 Litr)

Kod produktu: 5027 Produkt dostępny

Cena : 42,90 zł
Cena jednostkowa : 42,90 zł / l. z VAT
Waga wysyłkowa ok.: 1.2 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

ApiFarma - probiotyczny preparat dla pszczół (1 Litr)

Mieszanka paszowa uzupełniająca.
Działanie ApiFarma:

 • poprawa kondycji rodzin osłabionych;
 • wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
 • poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
 • ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej
 • poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu
 • zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli.

ApiFarma to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i jego otoczeniu. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia. Przeciwwskazania: - to żywe organizmy, których nie można mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi, -nie należy przeprowadzać zabiegów podczas silnego nasłonecznienia, -nie używać wody chlorowanej.

Zastosowanie i zalecane dawkowanie:

 • Wykonać oprysk ula roztworem ApiFarma z wodą w proporcji 100ml / 5 litrów wody (na około 10 rodzin). Zalecany oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego. Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula
 • Dodatek do wody pitnej dla pszczół:1 litr ApiFarma/100 litrów wody, lub 10-50ml ApiFarma w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich)
 • Dodatek do syropu: a) w okresie wiosennym i jesiennym; 2 litry ApiFarma /100 litrów syropu b) w sezonie:1 litr ApiFarma /100 litrów syropu
 • Biodezynsekcja: 0,5 litra ApiFarma /3 litry wody (na około 10 uli) - spryskiwać wnętrze ula po usunięciu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca. na których pojawiły się oznaki pleśni; pryskać porażony czerw 
 • dezynfekować narzędzia do pracy w pasiece; spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.
  Preparat jest gotowy do zastosowania po rozcieńczeniu z wodą niechlorowaną w proporcjach podanych powyżej.


Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, gdyż środek jest w pełni nieszkodliwy.

Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Nie ma okresu karencji i prewencji. Okres karencji- czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.) Okres prewencji- czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)

Do walki z chorobami i pasożytami polecamy całą gamę środków chemicznych , a do jeszcze lepszej ochrony i dezynfekcji urządzeń i sprzętów pasiecznych oferujemy sprawdzone i polecane środki do dezynfekcji