Encyklopedia pszczelarska

Kod produktu: K91 Produkt dostępny

Cena : 77,00 zł
z VAT
Waga ok.: 1.5 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Encyklopedia pszczelarska

Autor pod red. Jerzego Wilde 
Rok wydania 2013
Liczba stron 454
Wymiary 170 x 240 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-09-99028-4 

Opracowanie Encyklopedii pszczelarskiej dedykujemy tym wszystkim, którzy chcieliby gruntownie zapoznać się z najnowszą wiedzą pszczelarską. Pszczelarze w Polsce otrzymują od 2005 roku pomoc z UE i budżetu państwa (po 50%) poprzez Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. W odróżnieniu od innych strukturalnych funduszy unijnych z pomocy tej mogą skorzystać wszyscy pszczelarze, nawet posiadający kilka rodzin pszczelich, jak i osoby dopiero zamierzające zostać pszczelarzami (np. w zakresie szkoleń, zakupu rodzin i wymiany matek). Spowodowało to znaczne ożywienie wśród pszczelarzy, a tym samym zapotrzebowanie na nowoczesną literaturę pszczelarską.
Sytuacja pszczelarstwa w kraju uległa istotnym zmianom. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie użytkowaniem pszczół, szczególnie wśród doświadczonych pszczelarzy. Powstaje wiele pasiek z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pasieki takie stają się wysoko wyspecjalizowane i  kierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej.
Wydana przed 25 laty po raz pierwszy w kraju Encyklopedia pszczelarska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i szybko wyczerpany został cały jej nakład. Wobec rosnącego zainteresowania najnowszą wiedzą pszczelarską niezbędne stało się ponowne jej wydanie, a dynamiczny rozwój nauki wymusił konieczność opracowania Encyklopedii pszczelarskiej od podstaw. Do nowego opracowania dzieła zaproszeni zostali najwybitniejsi polscy specjaliści z zakresu pszczelnictwa.
Wśród 23 Autorów haseł Encyklopedii pszczelarskiej jest aż 22 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 12 profesorów tytularnych i 9 profesorów nadzwyczajnych. Autorzy wywodzą się z 14 ośrodków akademickich oraz Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Autorzy zawarli w poszczególnych hasłach swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi osiągnięciami literatury fachowej. W opracowaniu wykorzystano także hasła z zakresu historii pszczelarstwa opracowane przez Romualda Żukowskiego w poprzednim wydaniu Encyklopedii... z 1989 roku. Nie wymagały one bowiem korekt czy uzupełnień, gdyż zostały napisane niezwykle wnikliwie.
Encyklopedia pszczelarska zawiera zbiór i wyjaśnienie znaczenia wielu pojęć stosowanych w pszczelarstwie i pokrewnych dziedzinach nauki i gospodarki. Obejmuje wiadomości z zakresu biologii, anatomii, genetyki i hodowli pszczół, historii i ekonomiki pszczelarstwa, botaniki pszczelarskiej, gospodarki i sprzętu pasiecznego, chorób i szkodników pszczół oraz sposobów ich zwalczania, a także na temat owadów zaliczanych do grup systematycznych pokrewnych pszczołom.
W encyklopedii tej podjęto próbę ujednolicenia bogatej i różnorodnej nomenklatury pszczelarskiej oraz systematyki pszczół. Wydawca pragnie dostarczyć Czytelnikowi książkę zawierającą wyjaśnienie wszystkich pojęć, z jakimi może  się spotkać wykształcony pszczelarz, ale także zainteresowany fenomenem pszczelarstwa zwykły ‘zjadacz miodu’.
Encyklopedia pszczelarska stanowi w pewnym sensie uwieńczenie rozwoju polskiego pszczelarstwa i nauki o nim, czyli pszczelnictwa.
Olsztyn, marzec 2013 Jerzy Wilde
 
Zobacz z naszej oferty inne książki o pszczołach, hodowli i produktach pszczelich.