Pożytki pszczele - Lipiński Mieczysław

Kod produktu: 5190 Chwilowo niedostępny
Powiadomienie o dostępności produktu
Powiadomienie zostało utworzone

Cena : 89,00 zł z VAT
Waga wysyłkowa ok.: 1.3 kg.
Informacje o dostawie i płatności

Opis produktu:

Pożytki pszczele- zapylanie i miododajność roślin- Mieczysław Lipiński
Wydanie IV, 2010 r.
Twarda okładka, piękne kolorowe wydanie.

Polecamy!
Książka ta, będąca od lat biblią dla ogromnej rzeszy pszczelarzy, jest zbiorem wiedzy dotyczącej botaniki pszczelarskiej,  pożytków pszczelich, miododajności  roślin i ich zapylania. Omówione zostały w niej trzy zasadnicze tematy: zapylanie roślin, ich miododajność i powiększanie pożytków pszczelich.  Obecne,  IV wydanie  tej publikacji uwzględnia najbardziej aktualne dane dotyczące wydajności  miodowej roślin. Ponadto zostało ono wzbogacone o gatunki roślin, które do niedawna były u nas nieznane, a obecnie są szeroko reklamowane jako atrakcyjne rośliny pożytkowe.
 Książka  ma nową, piękną szatę graficzną Przeznaczona  jest dla pszczelarzy, miłośników przyrody i pszczół
Wiedza o pożytkach pszczelich, miododajności roślin i ich zapylaniu zrodziła się z potrzeby doskonalenia produkcji pasiecznej i roślinnej. Ma ona ułatwić świadome oddziaływanie człowieka na powiększanie zbiorów miodu oraz plonów owoców i nasion owadopylnych roślin uprawnych. Do tego celu potrzebne są wiadomości z wielu innych dziedzin, a zwłaszcza z biologii, botaniki, fizjologii, ekologii oraz pszczelarstwa, ogrodnictwa i rolnictwa. W książce omówiono przede wszystkim trzy zasadnicze tematy: zapylanie roślin, ich miododajność i powiększanie pożytków pszczelich.
Spis treściPrzedmowa 5
OGÓLNE WIADOMOŚCI O KWIATACH I OWOCACH 9
Budowa, części składowe i rodzaje kwiatów  11
Budowa kwiatu 11
Części składowe kwiatu 12
Symetria i narys kwiatu 14
Kwiatostany 15
Powstawanie owoców i nasion 16
ROŚLINY I OWADY 19
Zapylanie kwiatów 21
Cechy i znaczenie dla pszczół roślin wiatropylnych 24
Cechy kwiatów owadopylnych 27
Wzajemne przystosowanie się kwiatów i owadów 29
Owady zapylające kwiaty 29
Przystosowanie kwiatów do zapylania przez owady 31
ZAPYLANIE ROŚLIN PRZEZ PSZCZOŁY 43
Biocenoza i znaczenie owadów zapylających kwiaty w utrzymaniu równowagi biocenorycznej w naturze 45
Zapylanie roślin uprawnych 48
Sposoby użytkowania pszczół do zapylania roślin uprawnych 48
Zapylanie roślin uprawnych chętnie odwiedzanych przez pszczoły 50
Zapylanie drzew i krzewów owocowych 53
Zapylanie roślin uprawnych trudno dostępnych dla pszczół 56
Zapylanie roślin warzywnych 59
Zapylanie roślin uprawianych w pomieszczeniach zamkniętych 61
NEKTARNIKI 63
Historia i znaczenie badania nektarników 65
Rodzaje nektarników 66
Nektarniki kwiatowe 66
Nektarniki przegrodowe 67
Nektarniki ważniejszych roślin miododajnych 68
Nektarniki pozakwiatowe 73
Budowa wewnętrzna nektarników 74
PASTWISKA PSZCZELE 77
Produkty zbierane z roślin przez pszczoły 79
Nektar 79
Spadź 79
Pyłek 81
Kit pszczeli 87
Czynniki wpływające na wydzielanie nektaru 87
Określanie wydajności miodowej 92
Ocena pastwiska pszczelego 97
Owady na pastwisku pszczelim 97
Rozległość pastwiska pszczelego i rozmieszczenie pasiek 98
Dopuszczalna wielkość pasieki 99
Obserwowanie roślin miododajnych 101
Obserwowanie pracy pszczół w polu 101
Obserwacje fenologiczne 102
ROŚLINY MIODODAJNE DZIKO ROSNĄCE 107
Lasy i zarośla 109
Łąki i pastwiska 142
Gatunki stanowisk suchych 144
Gatunki stanowisk o uregulowanym poziomie wód gruntowych 148
Gatunki stanowisk podmokłych i silnie zawilgoconych 154
Torfowiska i moczary 163
Nieużytki, pasy przydrożne i przychacia 168
Chwasty pól uprawnych i ogrodów 183
UPRAWNE ROŚLINY MIODODAJNE 191
Sady 193
Ogrody warzywne 198
Ogrody kwiatowe 201
Rośliny zielarskie 213
Parki i drzewa alejowe 224
Rolnicze rośliny uprawne 257
Rośliny energetyczne 274
Rośliny uprawiane dla pszczół 277
Ogródek pszczelarski 288
ROZMNAŻANIE ROŚLIN MIODODAJNYCH 289
Rozmnażanie drzew i krzewów miododajnych 291
Rozmnażanie przez siew 291
Rozmnażanie wegetatywne 293
Praca w szkółce 296
Polepszanie pastwiska pszczelego 297
Bibliografia 304
Skorowidz nazw roślin 312