Dotacje UE dla pszczelarzy na lata 2016-2017

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionego u nas sprzętu! Gwarantujemy dostarczenie sprzętu we wskazane miejsce w Kole pszczelarzy lub indywidualnie (w zależności od sposobu składania zamówień). Zapraszamy Prezesów Kół Pszczelarskich do składania zamówień zbiorowych z całego Koła lub Związku Pszczelarskiego! Dysponujemy dużym zapleczem magazynowym wysokiego składowania oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym!

REALIZUJEMY DOTACJE SPRZĘTU FIRM:
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Zakład Stolarski Ratajczak
Apikoz
Nassenheider Niemcy

Oferty na zakup sprzętu i uli:
Aby pobrać ofertę w pliku pdf wystarczy kliknąć na interesujący nas link: 

1. DOTACJE NA SPRZĘT PSZCZELARSKI Łysoń 2016-2017
(aktualizacja 17.08.2016)

2. DOTACJE NA ULE DREWNIANE I ELEMENTY ULI DREWNIANYCH FIRMY RATAJCZAK 2016-2017
(AKTUALIZACJA 26.08.2016)

3. DOTACJE NA DEKRYSTALIZATORY AUTOMATYCZNE Z FUNKCJĄ INKUBATORA DO WYCHOWU MATEK PSZCZELICH, DEKRYSTALIZATORY-SPIRALE DO MIODU BEZ TERMOSTATU ORAZ WAGI PASIECZNE 2016-2017
(AKTUALIZACJA 27.09.2016)

4. DOTACJE NA ULE POLIURETANOWE FIRMY APIKOZ 2016-2017
(AKTUALIZACJA 26.08.2016)

5. DOTACJE NA DOZOWNIKI DO MIODU Z BLATEM ORAZ DOZOWNIKI ZE STOŁEM OBROTOWYM NA LATA 2016-2017 FIRMY NASSENHEIDER (NIEMCY)
(AKTUALIZACJA 16.12.2016)

Refundacja obejmuje następujące grupy towarowe:
» miodarki,
» odstojniki,
» dekrystalizatory,
» stoły do odsklepiania plastrów,
» suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
» topiarki do wosku,
» urządzenia do kremowania miodu,
» refraktometry,
» wózki ręczne do transportu uli,
» wialnie do pyłku,
» przyczepy (lawety) do przewozu uli,
» wagi pasieczne
» urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku
uli,
» ładowarek; mini ładowarek oraz innych wózków
samojezdnych do załadunku uli,
» kompletne ule wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – stojak - opcjonalnie). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie może być większa niż 3 szt. Wymiennie każdy jeden pełen korpus może zostać zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½
» elementy uli - daszki, powaki, korpusy, dennice
O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu wsparcia mogą ubiegać się podmioty uprawnione, do których należą:
» związki pszczelarskie,
» stowarzyszenia pszczelarzy,
» zrzeszenia pszczelarzy,
» grupy producenckie pszczelarzy,
» spółdzielnie pszczelarskie,
» organizacje producentów
Końcowymi odbiorcami wsparcia udzielonego związkom, stowarzyszeniom i zrzeszeniom są pszczelarze posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny i zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zakupu sprzętu odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 10 rodzin pszczelich. W przypadku zakupu sprzętu zwrot może dotyczyć maksymalnie 60% wartości netto zakupionego sprzętu, ale nie może przekraczać kwoty 10.000 zł będącej iloczynem 50zł × ilość posiadanych rodzin. Każdy pszczelarz, który spełnia powyższe warunki, czyli:
» posiada minimum 10 rodzin pszczelich,
» posiada numer weterynaryjny pasieki,
» jest zarejestrowany w rejestrze lekarza weteryna ryjnego, może zgłosić się do związku pszczelarskiego, do którego należy i zgłosić u prezesa zapotrzebowanie na konkretny sprzęt z grup, które podlegają refundacji. Po zatwierdzeniu projektu Agencja Rynku Rolnego podpisuje umowę ze związkiem, w której określona jest kwota przyznana dla danego związku. Zarząd związku dzieli kwotę otrzymaną z agencji pomiędzy pszczelarzy – z każdym pszczelarzem podpisana zostaje umowa, w której ujęty zostaje sprzęt jaki pszczelarz planuje zakupić, dostawca sprzętu, cena netto oraz kwota zwrotu dla pszczelarza.
Po podpisaniu umowy należy złożyć u nas zamówienie na sprzęt, zgodnie z tym, co ujęte zostało we wcześniej podpisanej umowie ze związkiem.
Uwaga !
Zamówienie w naszej firmie można złożyć telefonicznie pod numerem: 723 710 100, za pomocą e-mail (dostępne w zakładce kontakt na naszej stronie pszczelnictwo.com.pl, oraz wysyłając zamówienie listem na adres:
Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz
Suchlica 5a, 74-404 Cychry
Bardzo wygodną formą, jest złożenie zamówienia w imieniu całego Związku lub Koła Pszczelarzy przez osobę odpowiedzialną z którą pracownicy Centrum Pszczelarskiego będą kontaktowali się potwierdzając przyjęcie oraz etap realizacji zamówienia.
Po dokonaniu zakupu pszczelarz przedstawia do związku fakturę zakupu wraz z potwierdzeniem wpłaty – obydwa te dokumenty należy przedstawić w oryginale oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem .
Uwaga: płatność za sprzęt kupiony w ramach refundacji nie może być płatnością gotówkową musi być to wpłata na konto sprzedającego (na konto naszej firmy).
Należy pamiętać, aby przelewy były opisane danymi osoby biorącej udział w dofinansowaniu oraz krótkim opisem za co dany podmiot dokonuje wpłaty. Wpłaty muszą być dokonywane jako przelew ze swojego konta lub może to być wpłata w banku. Dokonując zakupy w firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, każdy pszczelarz wraz z fakturą otrzymuje gotowy, wydrukowany blankiet z wypełnionymi wszystkimi danymi do dokonania przelewu. Z tym blankietem może udać się do banku lub na pocztę by dokonać przelewu. Po rozliczeniu projektu związek otrzymuje środki finansowe i ma obowiązek do 30 dni od daty otrzymania środków wypłacić je odbiorcom ostatecznym (czyli pszczelarzom) wg listy agencyjnej.
Po rozliczeniu projektu każdy pszczelarz zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat dokumentów związanych z zakupem sprzętów dotacyjnych; w tym okresie nie może też sprzedać zakupionego w sprzętu.

Opracowano na podstawie informacji zawartych
na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:
www.arr.gov.pl